Læderpapir

/40 /80 /120
 1. 1
 2. 2
 • Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, lys brun, 1m Varenummer: 498940 Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, lys brun, 1m
  75,00 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, grøn, 1m Varenummer: 498941 Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, grøn, 1m
  75,00 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, grå, 1m Varenummer: 498942 Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, grå, 1m
  75,00 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, mørk brun, 1m Varenummer: 498943 Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, mørk brun, 1m
  75,00 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, sort, 1m Varenummer: 498944 Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, sort, 1m
  75,00 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, hvid, 1m Varenummer: 498945 Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, hvid, 1m
  75,00 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Juletræer af læderpapir, tykkelse 0,55 mm, guld, 1sæt Varenummer: 498824 Juletræer af læderpapir, tykkelse 0,55 mm, guld, 1sæt
  179,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, rød, 1m Varenummer: 498946 Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, rød, 1m
  75,00 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Juletræer af læderpapir, tykkelse 0,55 mm, natur, 1sæt Varenummer: 498823 Juletræer af læderpapir, tykkelse 0,55 mm, natur, 1sæt
  159,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Juleophæng af læderpapir, tykkelse 0,55 mm, natur, 1sæt Varenummer: 498825 Juleophæng af læderpapir, tykkelse 0,55 mm, natur, 1sæt
  89,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Juleophæng af læderpapir, tykkelse 0,55 mm, guld, 1sæt Varenummer: 498826 Juleophæng af læderpapir, tykkelse 0,55 mm, guld, 1sæt
  99,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 49 cm, 350 g/m2, sølv, 1m Varenummer: 498947 Læderpapir, B: 49 cm, 350 g/m2, sølv, 1m
  99,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 49 cm, 350 g/m2, guld, 1m Varenummer: 498948 Læderpapir, B: 49 cm, 350 g/m2, guld, 1m
  99,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 49 cm, 350 g/m2, rosaguld, 1m Varenummer: 498949 Læderpapir, B: 49 cm, 350 g/m2, rosaguld, 1m
  99,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 49,5 cm, 350 g/m2, lys brun, blomsterprint, 1m Varenummer: 498957 Læderpapir, B: 49,5 cm, 350 g/m2, lys brun, blomsterprint, 1m
  99,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, lys brun, guldprint, 1m Varenummer: 498958 Læderpapir, B: 50 cm, 350 g/m2, lys brun, guldprint, 1m
  99,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Inspirationshæfte, str. 17x24 cm, Læderpapir, bolig, 1stk. Varenummer: 989974 Inspirationshæfte, str. 17x24 cm, Læderpapir, bolig, 1stk.
  5,00 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Inspirationsplakater, str. 50x70 cm, str. 21x30 cm, Læderpapir, bolig, 3stk. Varenummer: 989964 Inspirationsplakater, str. 50x70 cm, str. 21x30 cm, Læderpapir, bolig, 3stk.
  52,50 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Inspirationshæfte, str. 17x24 cm, Læderpapir, accessories, 1stk. Varenummer: 989975 Inspirationshæfte, str. 17x24 cm, Læderpapir, accessories, 1stk.
  5,00 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Inspirationsplakater, str. 50x70 cm, str. 21x30 cm, Læderpapir, accessories, 3stk. Varenummer: 989965 Inspirationsplakater, str. 50x70 cm, str. 21x30 cm, Læderpapir, accessories, 3stk.
  52,50 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Kogler af læderpapir, diam. 8 cm, tykkelse 0,55 mm, natur, guld, guldprint, 1sæt Varenummer: 498830 Kogler af læderpapir, diam. 8 cm, tykkelse 0,55 mm, natur, guld, guldprint, 1sæt
  99,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, ark 21x27,5+21x28,5+21x29,5 cm, tykkelse 0,55 mm, natur, guld, ensfarvet, print og folie, 3ark Varenummer: 498833 Læderpapir, ark 21x27,5+21x28,5+21x29,5 cm, tykkelse 0,55 mm, natur, guld, ensfarvet, print og folie, 3ark
  49,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, ark 21x27,5+21x28,5+21x29,5 cm, tykkelse 0,55 mm, grå, hvid, sort, ensfarvet, print og folie, 3ark Varenummer: 498834 Læderpapir, ark 21x27,5+21x28,5+21x29,5 cm, tykkelse 0,55 mm, grå, hvid, sort, ensfarvet, print og folie, 3ark
  49,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, ark 21x27,5+21x28,5+21x29,5 cm, tykkelse 0,55 mm, grøn, natur, rød, ensfarvet og print, 3ark Varenummer: 498835 Læderpapir, ark 21x27,5+21x28,5+21x29,5 cm, tykkelse 0,55 mm, grøn, natur, rød, ensfarvet og print, 3ark
  49,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Julehjerter af læderpapir, str. 14x12,5 cm, tykkelse 0,55 mm, natur, guld, 1sæt Varenummer: 498831 Julehjerter af læderpapir, str. 14x12,5 cm, tykkelse 0,55 mm, natur, guld, 1sæt
  55,00 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Inspirationshæfte, str. 17x24 cm, Læderpapir, 1stk. Varenummer: 989980 Inspirationshæfte, str. 17x24 cm, Læderpapir, 1stk.
  5,00 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Inspirationsplakater, str. 50x70 cm, str. 21x30 cm, Læderpapir, 3stk. Varenummer: 989990 Inspirationsplakater, str. 50x70 cm, str. 21x30 cm, Læderpapir, 3stk.
  52,50 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 49,5 cm, 350 g/m2, hvid, terrazzoprint med sølv, 1m Varenummer: 498832 Læderpapir, B: 49,5 cm, 350 g/m2, hvid, terrazzoprint med sølv, 1m
  99,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Læderpapir, B: 49 cm, tykkelse 0,55 mm, guld, rosaguld, sølv, 12x1m Varenummer: 49894 Læderpapir, B: 49 cm, tykkelse 0,55 mm, guld, rosaguld, sølv, 12x1m
  1.199,40 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Opbevaringspose, diam. 11 cm, H: 12 , lys brun, 1stk., tykkelse 350 g Varenummer: 49888 Opbevaringspose, diam. 11 cm, H: 12 , lys brun, 1stk., tykkelse 350 g
  29,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Opbevaringspose, diam. 19,5 cm, H: 20 , lys brun, 1stk., tykkelse 350 g Varenummer: 49889 Opbevaringspose, diam. 19,5 cm, H: 20 , lys brun, 1stk., tykkelse 350 g
  69,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Pung, L: 11 cm, H: 8 , lys brun, 1stk., tykkelse 350 g Varenummer: 49890 Pung, L: 11 cm, H: 8 , lys brun, 1stk., tykkelse 350 g
  39,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Taske, L: 26,5 cm, H: 22 , lys brun, 1stk., tykkelse 350 g Varenummer: 49891 Taske, L: 26,5 cm, H: 22 , lys brun, 1stk., tykkelse 350 g
  69,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Skuldertaske, L: 13 cm, H: 18 , lys brun, 1stk., tykkelse 350 g Varenummer: 49892 Skuldertaske, L: 13 cm, H: 18 , lys brun, 1stk., tykkelse 350 g
  69,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Clutch, L: 21 cm, H: 18 , lys brun, 1stk., tykkelse 350 g Varenummer: 49893 Clutch, L: 21 cm, H: 18 , lys brun, 1stk., tykkelse 350 g
  45,00 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Stjernestrimler, B: 15+25 mm, L: 44+78 cm, natur, 24strimler, tykkelse 350 g Varenummer: 498950 Stjernestrimler, B: 15+25 mm, L: 44+78 cm, natur, 24strimler, tykkelse 350 g
  89,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Stjernestrimler, B: 15+25 mm, L: 44+78 cm, hvid, 24strimler, tykkelse 350 g Varenummer: 498951 Stjernestrimler, B: 15+25 mm, L: 44+78 cm, hvid, 24strimler, tykkelse 350 g
  89,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Stjernestrimler, B: 15+25 mm, L: 44+78 cm, rød, 24strimler, tykkelse 350 g Varenummer: 498952 Stjernestrimler, B: 15+25 mm, L: 44+78 cm, rød, 24strimler, tykkelse 350 g
  89,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Juletræ, H: 18 cm, B: 11 cm, natur, 4stk., tykkelse 350 g Varenummer: 498770 Juletræ, H: 18 cm, B: 11 cm, natur, 4stk., tykkelse 350 g
  39,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
 • Juletræ, H: 18 cm, B: 11 cm, guld, 4stk., tykkelse 350 g Varenummer: 498771 Juletræ, H: 18 cm, B: 11 cm, guld, 4stk., tykkelse 350 g
  49,95 kr The price is including tax, but not shipping fees.
/40 /80 /120
 1. 1
 2. 2