Om de 10 intelligenser

Om de 10 intelligenser

Teoretisk måles intelligens ikke bare på intellektuel forståelse. Intelligens er et langt bredere begreb, der omfatter dannelse, selvforståelse, social kompetence, evnen til at opfatte, huske, tilpasse sig, resonere, klassificere, filosofere og så videre. Herudfra kan ti områder stimuleres gennem kreativitet.

Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet.